Η μουσική συναντά την επιστήμη και την τεχνολογία

Από τη συχνότητα στις μουσικές νότες

Στη δραστηριότητα αυτή μαθαίνουμε πως να αντιστοιχούμε έναν πίνακα συχνοτήτων σε μια πραγματική μελωδία!

Εισέλθετε στην επιφάνεια εργασίας του iMuSciCA (https://workbench.imuscica.eu/)

– Επιλέξτε το εργαλείο Μουσικός Ασπροπίνακας
– Τραβήξτε από μία μικρή γραμμή για κάθε συχνότητα όπως δείχνει η παρακάτω εικόνα.
Εικ. 1: Δραστηριότητα στο μουσικό ασπροπίνακα

– Πατήστε “Play”. Ακούστε τον ήχο κάθε συχνότητας και σχολιάστε το πόσο αλλάζει το τονικό ύψος καθώς μεταφερόμαστε από χαμηλές σε υψηλές συχνότητες.

Οι μουσικές νότες αντιστοιχούν σε ηχητικά κύματα καθορισμένης συχνότητας. Δύο νότες που απέχουν κατά μία οκτάβα θα έχουν λόγο συχνοτήτων 2:1.

– Αντιστοιχήστε την κάθε συχνότητα (μετρημένη σε Hz) του παρακάτω πίνακα σε μία γραμμή στο περιβάλλον του ασπροπίνακα. Σε πρώτη προσέγγιση, φροντίστε οι γραμμές να έχουν ίσο μήκος, σχετικά μικρό, και ίσες αποστάσεις. Ο πίνακας διαβάζεται από πάνω αριστερά προς τα κάτω δεξιά.

– Πατήστε “Play” και ακούστε τη «Μελωδία συχνοτήτων» που συνθέσατε. Σας θυμίζει κάτι;
– Θα παρατηρήσετε ότι μπορεί η μελωδία σας να μην ακούγεται «όπως πρέπει». Γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό;
– Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε το περιβάλλον του μουσικού ασπροπίνακα για να “ζωγραφίσετε” τη δική σας μελωδία και ακούστε τη.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *