Η μουσική συναντά την επιστήμη και την τεχνολογία

Διαγωνισμός

Πρόσκληση Συμμετοχής στον Διαγωνισμό “ΕπιSTEAMουσική” 

Το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά, στο πλαίσιο του έργου “ΕπιSTEAMουσική: Διαδραστικές Μουσικές Επιστημονικές Δραστηριότητες”, που διοργανώνει τον διαγωνισμό “ΕπιSTEAMουσική” και προσκαλεί Εκπαιδευτικούς και ομάδες μαθητών από ελληνικά σχολεία των τάξεων Α’-Β’-Γ’ γυμνασίου και Α’-B’ Λυκείου (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, Μουσικά/Καλλιτεχνικά ή/και Εκκλησιαστικά σχολεία) να συμμετέχουν με τους μαθητές τους (σε ομάδα έως 30 άτομα) υλοποιώντας δραστηριότητες εκπαίδευσης STEAM (Science Technology Engineering Arts and Mathematics) με εστίαση στον ήχο και τη μουσική. 

Στόχος του διαγωνισμού είναι η εμπλοκή των μαθητών και των μαθητριών σε δραστηριότητες της εκπαίδευσης STEAM με εστίαση στον ήχο και τη μουσική δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αναπτύξουν δεξιότητες όπως η δημιουργικότητα, η συνεργασία και η επικοινωνία, καθώς και να αποκτήσουν γνώσεις γύρω από τις σχετικές επιστημονικές περιοχές μέσα από τη μουσική και τον ήχο με βιωματικό και παιγνιώδη τρόπο. Η εστίαση του διαγωνισμού σε θέματα ήχου και μουσικής ενθαρρύνει τη συμμετοχή μαθητών με διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να εκφράσουν τις πολιτισμικά στοιχεία αναφοράς τους. Οι δραστηριότητες που θα υποβληθούν, κατόπιν συναίνεσης των δημιουργών τους ή/και των εχόντων την επιμέλειά τους, θα αναρτηθούν στο αποθετήριο του ιστοτόπου της ΕπιSTEAMουσικής (https://episteamousiki.athenarc.gr), εμπλουτίζοντάς το με δραστηριότητες οι οποίες έχουν ήδη υλοποιηθεί μέσα στην τάξη. Επιπλέον, καθώς θα είναι ελεύθερα προσβάσιμες από όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, θα δοθεί η ευκαιρία και σε άλλα σχολεία να τις υλοποιήσουν. 

Συνοπτικά οι φάσεις του διαγωνισμού είναι οι εξής: 

 • Εκδήλωση ενδιαφέροντος: 29/02/2024. 
 • Υποβολή δραστηριότητας: 01/03/2024. 
 • Ενημέρωση των ομάδων για τα αποτελέσματα: 15/03/2024. 
 • Δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων και εκδήλωση βράβευσης: 24/04/2024 

Οι μαθητές/μαθήτριες και καθηγήτριες/καθηγητές μπορούν να επικοινωνήσουν για οποιαδήποτε απορία με τους διοργανωτές στο: info-ilsp@athenarc.gr 

Σε όλες τις συμμετέχουσες ομάδες θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής (σε ψηφιακή μορφή), ενώ στις τρεις πρώτες ομάδες , πέρα από τα έπαθλα που περιγράφονται παρακάτω, θα δοθεί βεβαίωση διάκρισης (σε ψηφιακή και έντυπη μορφή). 

Οδηγίες συμμετοχής 

Οι ομάδες καλούνται: 

 • Βήμα 1: Να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον συμμετοχής τους με email στο episteamousiki@athenarc.gr, με καταληκτική ημερομηνία μέχρι 29/02/2024. 
 • Βήμα 2: Να δημιουργήσουν και να υλοποιήσουν τη STEAM δραστηριότητα που θα υποβάλλουν, η οποία θα συνδυάζει τις φυσικές επιστήμες και τα μαθηματικά με τη μουσική. Η επιλογή της δραστηριότητας είναι ελεύθερη (δείτε τα κριτήρια αξιολόγησης παρακάτω για κάποιες γενικές προδιαγραφές). 
 • Βήμα 3: Να υποβάλλουν τη δραστηριότητα σε ένα συμπιεσμένο φάκελο (σε μορφή .zip) που θα περιλαμβάνει τα εξής: 
 1. Αρχείο με την περιγραφή της δραστηριότητας της υποβολής 
 1. Οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό αρχείο που περιγράφει καλύτερα στοιχεία από την εκτέλεση της δραστηριότητας (π.χ. αρχείο βίντεο ή φωτογραφιών). 

Η υποβολή του συμπιεσμένου φακέλου θα γίνει μέσα από σύνδεσμο που θα αποσταλεί στους συμμετέχοντες. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δραστηριοτήτων είναι στις 01/03/2024. 

Αξιολόγηση συμμετοχών 

Οι δραστηριότητες θα αξιολογηθούν από διεπιστημονική επιτροπή με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

 1. Πληρότητα περιγραφής της δραστηριότητας. 
 1. Προώθηση δεξιοτήτων δημιουργικότητας, συνεργασίας και επικοινωνίας. 
 1. Εύρος διεπιστημονικότητας και βάθος προσφερόμενων γνώσεων. 

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν δημόσια σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί μέχρι τις 24/04/2024, ενώ οι συμμετέχουσες ομάδες θα ενημερωθούν έως τις 15/03/2024. 

Έπαθλα και βράβευση 

Οι τρεις πρώτες ομάδες θα λάβουν ως έπαθλο ένα Arduino kit συνοδευόμενο από αισθητήρες. H πρώτη στη βαθμολογία νικητήρια ομάδα θα προσκληθεί να επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά στο Μαρούσι και να παρουσιάσει τη δραστηριότητά της σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Απριλίου 2024. Η εκδήλωση θα αφορά την παρουσίαση της υποβολής της νικήτριας ομάδας και την ξενάγηση των μελών της στις εγκαταστάσεις του ΕΚ Αθηνά. Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής της νικήτριας ομάδας θα καλυφθούν από τους διοργανωτές. Η Εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΕΚ Αθηνά στην Αθήνα και θα μεταδίδεται και διαδικτυακά. Θα περιλαμβάνει ξενάγηση στους χώρους του Ερευνητικού Κέντρου. Η πρόσκληση για παρουσίαση προς τη νικήτρια ομάδα και η ενημέρωση όλων των ομάδων για τα αποτελέσματα θα γίνει με απευθείας επικοινωνία έως τις 15/03/2024 με τους υπεύθυνους των ομάδων από τους διοργανωτές. Σε όλες τις συμμετέχουσες ομάδες θα χορηγηθούν βεβαιώσεις συμμετοχής ενώ στις τρεις πρώτες ομάδες θα χορηγηθούν επιπλέον βεβαιώσεις διάκρισης. 

Αποτίμηση του διαγωνισμού 

Μετά το τέλος του διαγωνισμού, οι μαθήτριες/μαθητές και καθηγήτριες/καθηγητές που υπέβαλαν αίτηση θα έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο που θα τους σταλεί από τους διοργανωτές. Συγκεκριμένα, ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος με το ερωτηματολόγιο θα σταλεί στους υπεύθυνους καθηγητές οι οποίοι θα κληθούν να προωθήσουν στους συμμετέχοντες μαθητές. Το ερωτηματολόγιο αυτό θα περιλαμβάνει ερωτήσεις για τις διαδικασίες, τα χρονοδιαγράμματα και άλλες λεπτομέρειες που αφορούν τον διαγωνισμό. 

Στοιχεία επικοινωνίας 

E-mail: info-ilsp@athenarc.gr 

Τηλ: 2106875307 

Οργανωτική Επιτροπή: 

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου, Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά 

Δρ. Βασίλης Κατσούρος, Διευθυντής ΙΕΛ 

Δρ. Μάξιμος Καλιακάτσος-Παπακώστας, συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ 

Γρηγόρης Μπάστας, υποψήφιος διδάκτορας-ερευνητής 

Κοσμάς Κρίτσης, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής 

Ελληνογερμανική Αγωγή 

Δρ. Σοφοκλής Σωτηρίου, Υπεύθυνος Τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης 

Πέτρος Στεργιόπουλος, Μουσικός, Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης 

Μανόλης Χανιωτάκης, Φυσικός, υποψήφιος διδάκτορας-ερευνητής, Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης 

Επιτροπή Αξιολόγησης: 

Δρ. Γεώργιος Κρητικός, Ε.ΔΙ.Π. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 

Αρετή Ανδρεοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Άγγελος Πικράκης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς 

Όροι συμμετοχής 

– Η συμμετοχή στον διαγωνισμό γίνεται δωρεάν και δεν θα προκύψουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό, ή για οποιονδήποτε άλλον φορέα. 

– Οι υποβολές δεν θα αξιοποιηθούν για οικονομικό όφελος (με εμπορία ή διαφήμιση, κ.τ.λ.), αλλά μόνο για εκπαιδευτικού σκοπούς, ενισχύοντας τη δωρεάν και ελευθέρα προσβάσιμη εκπαίδευση. 

– Η συμμετοχή των μαθητών είναι προαιρετική και πραγματοποιείται μόνο κατόπιν συναίνεσής τους και των κηδεμόνων τους. 

– Η δημοσιοποίηση των υποβολών θα γίνει κατόπιν έγγραφης συναίνεσης από τους δημιουργούς ή/και των εχόντων την επιμέλειά τους. 

– Τα πνευματικά δικαιώματα των υποβολών, ανεξάρτητα από το αν θα δημοσιευθούν, ανήκουν στους δημιουργούς τους, ενώ η διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων εξασφαλίζεται από τους διοργανωτές. 

– Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται εκτός ωρών διδασκαλίας. 

– Μετά τη λήξη όλων των διαδικασιών του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να αποτιμήσουν τον διαγωνισμό προαιρετικά, κατόπιν επικοινωνίας από τους διοργανωτές. 

Τεκμηρίωση παιδαγωγικής καταλληλότητας διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός είναι “ανοικτού τύπου”, υπό την έννοια ότι κάθε ηλικιακή ομάδα σε κάθε τύπου σχολείο, μπορεί να αναπτύξει ζητήματα που αφορούν την θεματική περιοχή του STEAM με ήχο / μουσική, χωρίς συγκεκριμένη στόχευση. Συνεπώς, οι συμμετέχουσες ομάδες καλούνται να λειτουργήσουν δημιουργικά, χωρίς περιορισμούς ή κατευθυντήριες γραμμές που μπορεί να περιορίσουν τους ορίζοντες των μαθητών, ανεξάρτητα από την ηλικία τους ή το σχολείο που εκπροσωπούν.