Η μουσική συναντά την επιστήμη και την τεχνολογία

Περιγραφή

Η παρούσα διαδικτυακή πλατφόρμα δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου ΕπιSTEAMουσική, αντικείμενο του οποίου είναι η δημιουργία ενός Κόμβου Έρευνας και Καινοτομίας στην Εκπαίδευση. Ο παρών ιστότοπος είναι προσβάσιμος από μαθητές και εκπαιδευτικούς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ο κόμβος Έρευνας και Καινοτομίας ΕπιSTEAMουσική απευθύνεται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο και Λύκειο) και αναφέρεται στην επιστημονική περιοχή STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics), έχοντας ως στόχο τη διδασκαλία και εκμάθηση των Φυσικών επιστημών, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών μέσω της Μουσικής. Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο της διαδικτυακής πλατφόρμας του Κόμβου είναι διαθέσιμο για χρήση στα σχολεία και υποστηρίζεται από προτεινόμενα διαθεματικά σχέδια μαθημάτων και εκπαιδευτικά σενάρια εφαρμογής με τη μορφή project.