Η μουσική συναντά την επιστήμη και την τεχνολογία

[Μουσικό Σχολείο Κομοτηνής, 9 Μαρτίου 2022, 14.00] Παρουσίαση του έργου “Διαδραστικές Μουσικές Επιστημονικές Δραστηριότητες” (ΕπιSTEAMουσική)

Το ΕπιSTEAMουσική επισκέπτεται το Μουσικό Σχολείο Κομοτηνής στις 9 Μαρτίου 2022, ώρα 14.00. Θα εκθέσουμε τους στόχους του εγχειρήματος μας και θα παρουσιάσουμε την εκπαιδευτική πλατφόρμα iMuSciCΑ.

Το ερευνητικό έργο με τίτλο “Διαδραστικές Μουσικές Επιστημονικές Δραστηριότητες” (ΕπιSTEAMουσική) έχει στόχο τη Δημιουργία ενός Κόμβου Έρευνας και Καινοτομίας στην Εκπαίδευση, ο οποίος θα έχει τόσο φυσική υπόσταση, καθώς θα είναι εγκατεστημένος σε τέσσερα σημεία στην Ελλάδα, όσο και ψηφιακή, με τη μορφή μιας διαδικτυακής πλατφόρμας, η οποία θα είναι προσβάσιμη από μαθητές και εκπαιδευτικούς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ο κόμβος Έρευνας και Καινοτομίας ΕπιSTEAMουσική απευθύνεται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο και Λύκειο) και αναφέρεται στην επιστημονική περιοχή STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics), έχοντας ως στόχο τη διδασκαλία και εκμάθηση των Φυσικών επιστημών, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών μέσω της Μουσικής. Ο εκπαιδευτικός στόχος του Κόμβου θα υλοποιείται μέσω διαθεματικών και διεπιστημονικών βιωματικών εργαστηρίων, τα οποία θα πραγματοποιούνται τόσο στις φυσικές εγκαταστάσεις του Κόμβου όσο και μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας. Τα εργαστήρια αυτά θα πλαισιώνονται από μια ολοκληρωμένη παιδαγωγική προσέγγιση της εκπαίδευσης STEAM, η οποία βασίζεται στις αρχές της διαθεματικότητας και της διερευνητικής και της συνεργατικής μάθησης. Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο της διαδικτυακής πλατφόρμας του Κόμβου θα είναι διαθέσιμο για χρήση στα σχολεία και θα υποστηρίζεται από προτεινόμενα διαθεματικά σχέδια μαθημάτων και εκπαιδευτικά σενάρια εφαρμογής με τη μορφή project. Στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών από σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στους φυσικούς κόμβους, επιμορφωτικά́ σεμινάρια για εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αθήνα και στην περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με στόχο την ενημέρωση, την υποστήριξη και την κατάρτιση των εκπαιδευτικών σε θέματα που αφορούν τις αρχές, τους στόχους, τα οφέλη και τη μεθοδολογία STEAM εκπαιδευτικών σεναρίων και μαθητικός διαγωνισμό́ STEAM με χρήση των εργαλείων του Ψηφιακού́ Κόμβου για μαθητές της δευτεροβάθμιας εκαίδευσης.

Κεντρικό πυρήνα του κόμβου ΕπιSTEAMουσική θα αποτελέσει η πλατφόρμα iMuSciCA (https://workbench.imuscica.eu), καθώς και εργαλεία μουσικής τεχνολογίας τα οποία αναπτύσσονται στο Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά τα οποία είναι προσβάσιμα στον παρόντα ιστόχωρο.

Η πλατφόρμα iMuSciCA είναι το αποτέλεσμα ενός επιτυχημένου ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο “Interactive Music Science Collaborative Activities” (https://cordis.europa.eu/project/id/731861), το οποίο συντόνισε το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά (http://www.imuscica.eu) και είχε ως αντικείμενο την ανάπτυξη ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος για την υποστήριξη και προώθηση της εκπαίδευσης STEAM σε μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η πλατφόρμα περιλαμβάνει καινοτόμες τεχνολογίες και εργαλεία μουσικής τεχνολογίας, τα οποία αξιοποιούνται σε οργανωμένες δραστηριότητες συνεργατικής διερευνητικής μάθησης και επίλυσης προβλημάτων στους τομείς της Φυσικής, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών μέσω της Μουσικής. Πιο συγκεκριμένα, στην πλατφόρμα ενσωματώνονται και αλληλεπιδρούν: (α) ένα διαδραστικό3D περιβάλλον για τη σχεδίαση εικονικών μουσικών οργάνων, (β) προηγμένες τεχνολογίες για την υπολογιστική παραγωγή και ανάλυση μουσικής, (γ) τεχνολογίες πολυτροπικής διάδρασης με χρήση χειρονομιών και ψηφιακού στυλό για την διάδραση με τα εικονικά μουσικά όργανακαι τη μουσική δημιουργία, (δ) διαδραστικά εργαλεία για την επεξεργασία αλγεβρικών εξισώσεων και γεωμετρικών κατασκευών και την “ηχοποίησή” τους. Παράλληλα, προσφέρεται και η δυνατότητα 3D εκτύπωσης για την φυσική αποτύπωση εικονικού μουσικού οργάνου. Η εφαρμογή των τεχνολογιών και εργαλείων της πλατφόρμας στην εκπαιδευτική διαδικασία βασίζεται σε μια σειρά διεπιστημονικών εκπαιδευτικών σεναρίων, τα οποία υποστηρίζονται από ένα παιδαγωγικό πλαίσιο διερευνητικής μάθησης. Η πλατφόρμα iMuSciCA έχει εφαρμοστεί και αξιολογηθεί σε πραγματικές συνθήκες μάθησης από μαθητές και καθηγητές σχολείων σε τρεις Ευρωπαϊκές χώρες (Βέλγιο, Ελλάδα και Γαλλία), ενώ έχει παρουσιαστεί με επιτυχία σε πλήθος εκδηλώσεων διάχυσης της επιστημονικής έρευνας και καινοτομίας στην εκπαίδευση, με θερμή υποδοχή από μαθητές και εκπαιδευτικούς. Ιδιαίτερα, για την Ελλάδα το iMuSciCA αξιολογήθηκε και έλαβε την έγκριση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για τη χρήση του από τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2017-2018. 

Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά (ΑΘΗΝΑ) είναι ένας ηγετικός ερευνητικός και αναπτυξιακός οργανισμός και κέντρο αριστείας στη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στον τομέα της γλωσσικής τεχνολογίας και στον τομέα των πολιτιστικών τεχνολογιών. Το ΑΘΗΝΑ/ΙΕΛ διεξάγει διεπιστημονική έρευνα, συνδυάζοντας ανθρωπιστικές επιστήμες όπως η γλωσσολογία, η αρχαιολογία, κ.ά. με τις υπολογιστικές επιστήμες όπως η πληροφορική. Οι δραστηριότητές του καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα που επεκτείνεται από τη γλωσσολογική ανάλυση μέχρι την επεξεργασία σημάτων.  

Το ΙΕΛ αποτελεί πόλο έλξης όχι μόνο για επιστήμονες υψηλής εξειδίκευσης και φοιτητές που επιθυμούν να εργαστούν στο πεδίο σύγκλισης των ανθρωπιστικών επιστημών όπως της γλωσσολογίας, της γνωσιακής επιστήμης και της πληροφορικής, αλλά και για ελληνικές και ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε θέματα γλώσσας, πολιτισμού και πληροφορικής. Η εμπειρία των ερευνητών του, η στενή του σχέση με ερευνητικούς οργανισμούς του εξωτερικού και ο αναπτυξιακός του προσανατολισμός αποτελούν τα συστατικά που συνθέτουν τη μοναδική φυσιογνωμία του τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο.  

Διαρκής στόχος του ΑΘΗΝΑ/ΙΕΛ είναι η ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητάς του σε διεθνές επίπεδο, επιδιώκοντας σημαντικές συνεργασίες, συνδυάζοντας επιτυχώς τον ερευνητικό και αναπτυξιακό του προσανατολισμό και προωθώντας τη σύνδεση των ερευνητικών του δραστηριοτήτων με την κοινωνία και τη βιομηχανία. Το ΑΘΗΝΑ/ΙΕΛ δραστηριοποιείται σε συνεργασία με ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια, έχει συμμετάσχει μεταπτυχιακά πρόγραμμα ειδίκευσης, δρώντας ως κινητήρια δύναμη για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενίσχυση της εγχώριας ανταγωνιστικότητας. 

Το έργο με τίτλο “Διαδραστικές Μουσικές Επιστημονικές Δραστηριότητες” (ΕπιSTEAMουσική) υποστηρίχτηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) στο πλαίσιο της 3ης Προκήρυξης της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης» (Αριθμός Έργου: 1757). 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *