Η μουσική συναντά την επιστήμη και την τεχνολογία

Πλατφόρμα iMuSciCA

Διαδικτυακή Πλατφόρμα: https://workbench.imuscica.eu/

Η πλατφόρμα iMuSciCA είναι το αποτέλεσμα ενός επιτυχημένου ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο “Interactive Music Science Collaborative Activities” (https://cordis.europa.eu/project/id/731861), το οποίο συντόνισε το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά (http://www.imuscica.eu) και είχε ως αντικείμενο την ανάπτυξη ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος για την υποστήριξη και προώθηση της εκπαίδευσης STEAM σε μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η πλατφόρμα περιλαμβάνει καινοτόμες τεχνολογίες και εργαλεία μουσικής τεχνολογίας, τα οποία αξιοποιούνται σε οργανωμένες δραστηριότητες συνεργατικής διερευνητικής μάθησης και επίλυσης προβλημάτων στους τομείς της Φυσικής, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών μέσω της Μουσικής. Πιο συγκεκριμένα, στην πλατφόρμα ενσωματώνονται και αλληλεπιδρούν: (α) ένα διαδραστικό3D περιβάλλον για τη σχεδίαση εικονικών μουσικών οργάνων, (β) προηγμένες τεχνολογίες για την υπολογιστική παραγωγή και ανάλυση μουσικής, (γ) τεχνολογίες πολυτροπικής διάδρασης με χρήση χειρονομιών και ψηφιακού στυλό για την διάδραση με τα εικονικά μουσικά όργανακαι τη μουσική δημιουργία, (δ) διαδραστικά εργαλεία για την επεξεργασία αλγεβρικών εξισώσεων και γεωμετρικών κατασκευών και την “ηχοποίησή” τους. Παράλληλα, προσφέρεται και η δυνατότητα 3D εκτύπωσης για την φυσική αποτύπωση εικονικού μουσικού οργάνου. Η εφαρμογή των τεχνολογιών και εργαλείων της πλατφόρμας στην εκπαιδευτική διαδικασία βασίζεται σε μια σειρά διεπιστημονικών εκπαιδευτικών σεναρίων, τα οποία υποστηρίζονται από ένα παιδαγωγικό πλαίσιο διερευνητικής μάθησης. Η πλατφόρμα iMuSciCA έχει εφαρμοστεί και αξιολογηθεί σε πραγματικές συνθήκες μάθησης από μαθητές και καθηγητές σχολείων σε τρεις Ευρωπαϊκές χώρες (Βέλγιο, Ελλάδα και Γαλλία), ενώ έχει παρουσιαστεί με επιτυχία σε πλήθος εκδηλώσεων διάχυσης της επιστημονικής έρευνας και καινοτομίας στην εκπαίδευση, με θερμή υποδοχή από μαθητές και εκπαιδευτικούς. Ιδιαίτερα, για την Ελλάδα το iMuSciCA αξιολογήθηκε και έλαβε την έγκριση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για τη χρήση του από τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2017-2018. 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *