Διαδικτυακό Σεμινάριο για Καθηγητές [Απρίλιος 2022]

Διαδικτυακό Σεμινάριο για Καθηγητές  “Διαδραστικές Μουσικές Επιστημονικές Δραστηριότητες” (ΕπιSTEAMουσική)  Δευτέρα 11 Απριλίου 2022, 18:00-20:00  Διαδικτυακή σύνδεση: https://minedu-secondary2.webex.com/meet/nantamp 18:00 – 18:30: Το έργο ΕπιSTEAMουσική: Σύνδεση της έρευνας και καινοτομίας με την εκπαίδευση μέσω της STEAM παιδαγωγικής προσέγγισης. Βασίλης Κατσούρος, Διευθυντής Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου, Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά.  18:30 – 19:00: Τεχνολογικές πλατφόρμες και εργαλεία της ΕπιSTEAMουσικής. … Continue reading Διαδικτυακό Σεμινάριο για Καθηγητές [Απρίλιος 2022]