Σεμινάρια Καθηγητών σε Αν. Μακεδονία και Θράκη, 7-9 Σεπτέμβρη

Στο πλαίσιο του έργου ΕπιSTEAMουσική, το Ερευνητικό Κέντρο Αθήνα σε συνεργασία με το ΠΕΚΕΣ Ξάνθης πραγματοποίησε σειρά σεμιναρίων με απεύθυνση σε καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τίτλο «Διαδραστικές Μουσικές Επιστημονικές Δραστηριότητες». Οι παρουσιάσεις έλαβαν χώρα σε Καβάλα, Ξάνθη, Κομοτηνή και Αλεξανδρούπολη. Στα εν λόγω σεμινάρια παρουσιάστηκαν οι στόχοι και οι δράσεις του έργου ΕπιSTEAMουσική, μέσω … Continue reading Σεμινάρια Καθηγητών σε Αν. Μακεδονία και Θράκη, 7-9 Σεπτέμβρη